تاريخ : دوشنبه یازدهم آذر ۱۳۹۲ | | نویسنده : داودتوکلی

شیوه نامه طراحی سوالات استاندارد جغرافیای سال چهارم انسانی

 را می توانید از لینک زیر دریافت کنید

موفق باشید

 دانلودتاريخ : دوشنبه ششم خرداد ۱۳۹۲ | | نویسنده : داودتوکلی

 

 تاريخ : دوشنبه بیست و سوم اردیبهشت ۱۳۹۲ | | نویسنده : داودتوکلی
تاريخ : دوشنبه بیست و ششم فروردین ۱۳۹۲ | | نویسنده : داودتوکلی
تاريخ : دوشنبه هجدهم دی ۱۳۹۱ | | نویسنده : داودتوکلی
تاريخ : سه شنبه پنجم دی ۱۳۹۱ | | نویسنده : داودتوکلی
تاريخ : شنبه دوم دی ۱۳۹۱ | | نویسنده : داودتوکلی
تاريخ : سه شنبه هجدهم مهر ۱۳۹۱ | | نویسنده : داودتوکلی

جغرافياي پيش دانشگاهي

ماهيت و قلمرو دانش جغرافيا
1- مراحل چهارگانه‌ي سياره ي زمين را از ديدگاه علم جغرافيا بيان كنيد؟ 1- مرحله‌ي اول – سيستم بي‌جان 2- مرحله‌ي دوم – سيستم طبيعي جاندار 3- مرحله‌ي سوم – سيستم زمين انسان 4- مرحله‌ي چهارم – سيستم جغرافيايي


برچسب‌ها: جزوه, نکات کلید جغرافیای پیش دانشگاهی

ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه دوازدهم مهر ۱۳۹۱ | | نویسنده : داودتوکلی

برنامه ريزي شهرهاي جديد (ارشد جغرافياي شهري)

Barnamerizi Shahrhaye Jadid.pdf


برچسب‌ها: دانلود کتاب برنامه ريزي شهرهاي جديد, ارشد جغرافياي شهري

تاريخ : سه شنبه یازدهم مهر ۱۳۹۱ | | نویسنده : داودتوکلی
تاريخ : پنجشنبه هشتم تیر ۱۳۹۱ | | نویسنده : داودتوکلی

مشاهده در ادامه مطلب

با تشکر از گروه جغرافیای سر پل ذهابادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه بیست و دوم خرداد ۱۳۹۱ | | نویسنده : داودتوکلی

دانلود در ادمه مطلب


برچسب‌ها: خرداد91, سوال جغرافیا, چهارم انسانی, دانلود

ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه پانزدهم خرداد ۱۳۹۱ | | نویسنده : داودتوکلی
تاريخ : چهارشنبه بیست و هفتم اردیبهشت ۱۳۹۱ | | نویسنده : داودتوکلی
آمایش سرزمین زیربنای سازماندهی توسعة منطقه‌ای است و به بیانی دیگر ابزار اصلی برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌های منطقه‌ای و ملی است. آمایش سرزمین، زمینة اصلی تهیة برنامه‌های توسعه اقتصادی‌-‌اجتماعی هر منطقه را فراهم می‌آورد و ابزار اصلی تلفیق برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و اجتماعی با برنامه‌ریزی‌های فیزیکی و فضایی خواهد بود. از آن‌جا که برای تحقق اهداف توسعه، باید همة منابع اجتماعی را اعم از منابع انسانی، اقتصادی و منابع فضایی و محیطی به‌ کار گرفت و به‌کارگیری همة این‌ها مستلزم برنامه‌ریزی است، لذا آمایش سرزمین مبنای طرح‌ها و برنامه‌های جامع توسعه بوده و پیوند دهندة برنامه‌ریزی‌های اقتصادی، اجتماعی و فضایی یا مجموع آنان در قالب برنامه‌ریزی جامع و در مقیاس ملی و منطقه‌ای است.


ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه بیست و چهارم اردیبهشت ۱۳۹۱ | | نویسنده : داودتوکلی
1- موضوع جغرافيا در طول در هزار سال اخير ...... و ....... آن بوده است .

2- كدام عوامل در گسترش جغرافيا در دوره ي اسلامي سهم زيادي داشته است؟

3- خوارزمي برپايه ي دانش زمان كتابي به نام ............... تأليف كرد.

4- كتاب «معجم البلدان»را................ تأليف كرد.

5- دوعامل ......و....... در مطالعات جغرافيايي نقش اساسي دارند.

6- با توجه به كدام عوامل رويكرد به دانش جغرافيا دستخوش تحول وتكامل گرديده است؟

7- سيستم را تعريف كنيد.

8- دو ويژگي سيستم را نوشته هر يك را توضيح مختصر دهيد.

9- سيستم باز وبسته را همراه مثال تعريف كنيد.

10- پسخوراند ما را از كدام وضعيت در سيستم آگاه مي كند. انواع آن را توضيح دهيد.

11- فوايد نگرش سيستمي را بنويسيد.برچسب‌ها: سؤالات, جغرافياي پيش

ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه هفدهم اسفند ۱۳۹۰ | | نویسنده : داودتوکلی
 اینجا کلیک کنیدتاريخ : سه شنبه شانزدهم اسفند ۱۳۹۰ | | نویسنده : داودتوکلی

درس اول :ماهيت و قلمرو دانش جغرافيا

1)  نام ديگر آب كره چيست؟

1) ليتوسفر         2) هيدروسفر        3) بيوسفر            4) اتمسفرتاريخ : سه شنبه شانزدهم اسفند ۱۳۹۰ | | نویسنده : داودتوکلی

تست های کنکور جغرافیا مقطع پیش دانشگاهی از سال 1385- 1375

1- کدام مورد از شاخه های جغرافیایی طبیعی به شمار نمی آید؟ (مرحله اول 75)

1) اقلیمی        2) اقتصادی     3) ریاضی       4)ژئومرفولوژی

2- ژئومرفولوژی از شاخه های کدام مورد زیر به حساب می آید؟ (مرحله اول 75)

1) جغرافیای طبیعی      2) جغرافیای زیست      3)جغرافیای خاک ها     4) جغرافیای اقلیمی

3- در بررسی های جغرافیایی از روش ( سنجش از دور) به چه منظور استفاده می شود؟(مرحله اول 75)

1) حل مسایل مکانی                                 2) شناخت بهتر پدیده ها          

3) کمک رسانی از فاصله بیشتر                      4) نقشه کشی

4- در گذشته رایج ترین روش برای ثبت اطلاعات حاصل از بررسی میدانی چه بود ؟(مرحله اول 75)

1) تهیه عکس های معمولی                       2) ثبت روی نقشه        

3) نمونه برداری                                      4) یادداشت های توضیحیادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه شانزدهم اسفند ۱۳۹۰ | | نویسنده : داودتوکلی

1-جغرافیا از نظر مسلمانان در ابتدا شاخه ای از كدام علم بود ؟

1- ریاضیات          2-ستاره شناسی      3-تاریخ                           4-فیزیك

2-كتاب معجم البلدان از كیست؟

1- خوارزمی          2-الكندی             3-یاقوت حمدی                  4- مقدسیتاريخ : سه شنبه شانزدهم اسفند ۱۳۹۰ | | نویسنده : داودتوکلی

 1 ) دربررسیهای جغرافیایی تمامی گزینه ها مورد توجه جغرافیدانان می باشد. به جز ......

 الف)تفاوتها وتشابهات محیط جغرافیایی     

ب) رابطه ی انسان و محیط جغرافیایی                                 

ج ) شناخت تنوع محدود مکانهای جغرافیایی         

 د) انسان ،محیط و رابطه متقابل بین آنهاادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه شانزدهم اسفند ۱۳۹۰ | | نویسنده : داودتوکلی
 درس پنجم: كاربرد رايانه در جغرافيا

 1) كدام نرم افزارهاي جغرافيايي اطلاعاتي در مورد موقعيت جغرافيايي انساني ، سياسي ، اقتصادي كشورها در اختيار مي دهند؟

1) نرم افزارهاي شناخت كشورها               2) نرم افزارهاي شناخت منظومه شمسي و سيارات

3) نرم افزارهاي قارها                 4) نرم افزار ايران از فضاادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه شانزدهم اسفند ۱۳۹۰ | | نویسنده : داودتوکلی

سوالات چهار گزینه ای جغرافیا پیش دانشگاهی فصل چهارم شماره 2

درس پنجم

1)  کدام تکنولوژی ، افق های تازه ای فراروی جغرافیدانان در انجام پژوهش ، آموزش و نمایش اطلاعات گشوده است ؟ 

  الف) عکسهای هوایی      ب) ماهواره ها         ج) رایانه ها       د)سیستم های اطلاعات جغرافیایی.ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه شانزدهم اسفند ۱۳۹۰ | | نویسنده : داودتوکلی

1دربررسیهای جغرافیایی تمامی گزینه ها مورد توجه جغرافیدانان می باشد. به جز .....

الف)تفاوتها وتشابهات محیط جغرافیایی   ب) رابطه ی انسان و محیط جغرافیایی

 ج ) شناخت تنوع محدود مکانهای جغرافیایی   د) انسان ،محیط و رابطه متقابل بین آنها.ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه شانزدهم اسفند ۱۳۹۰ | | نویسنده : داودتوکلی

درس اول :ماهيت و قلمرو دانش جغرافيا

 1)  نام ديگر آب كره چيست؟

 1) ليتوسفر         2) هيدروسفر        3) بيوسفر            4) اتمسفر

 2) كدام گزينه در ارتباط با واژه ليتوسفر و اتمسفر درست است؟

 1) آبكره و هوا كره       2) زيست كره و سنگ كره       3) سنگ كره و هوا كره      4) سنگ كره و آبكره

 ۴) از ديدگاه علم جغرافيا سياره زمين از آغاز پيدايش تا كنون چند مرحله را طي كرده است؟

 1) شش              2) سه              3) پنج             4) چهار

 ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه شانزدهم اسفند ۱۳۹۰ | | نویسنده : داودتوکلی

نمونه آزمون درس جغرافیای پیش دانشگاهی فصل یک
1- سیستم را تعریف کنید ؟1
2-بر اساس چگونگی مبادله ماده – انرژی یا اطلاعات سیستم ها را چگونه تقسیم بندی می کنند ؟5/0
3- منظور از پس خوراند یا باز خورد در سیستم چیست؟5/0
4- مراحل چهارگانه‌ي سياره ي زمين را از ديدگاه علم جغرافيا بيان كنيد؟ 1
5- چرا چشم انداز های متفاوتی بر سطح زمین مشاهده می شود ؟ 5/0
6-  چرا بین چشم انداز های شهر های اسلامی و غیر اسلامی تفاوت وجود دارد ؟5/0ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه شانزدهم اسفند ۱۳۹۰ | | نویسنده : داودتوکلی

فصل اول

ماهیت و قلمرو دانش جغرافیا

 

درس اول : ماهيت و قلمرو دانش جغرافيا

1)       کدام مورد موضوع علم جغرافیا است؟

الف) انسان و زمین                                                                  ب) انسان و محیط و روابط بین آن ها

ج) انسان و طبیعت و روابط بین آن ها                                             د) شناخت پدیده های واحد کره ی زمین

2)      از علل تحول و تکامل رویکرد به علم جغرافیا نمی باشد؟

  الف) تکامل علوم ، نیاز به برنامه ریزی فضایی ، افزایش ماهواره های اطلاعاتی

  ب) پیشرفت های ابزارهای اندازه گیری ، به کار گیری سیستم اطلاعات جغرافیایی ، رشد سریع فناوری عکاسی

  ج) نیاز به آمایش سرزمین ، پیشرفت های رایانه و نقشه سازی رایانه ای ، رشد سریع فناوری عکسبرداری

  د) نیاز به برنامه ریزی فضایی، به کارگیری سیستم اطلاعات جغرافیایی، تقسیم بندی علم جغرافیا و شاخه دوانی آنادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه شانزدهم اسفند ۱۳۹۰ | | نویسنده : داودتوکلی

نقش جغرافیا در مدیریت محیط

 درس نهم : نقش جغرافيا در مديريت محيط

1)      مساحت خشكي‌هاي كره ی زمين چند ميليون كيلومتر مربع مي‌باشد؟

الف) 149                              ب) 175                              ج) 510                                 د ) 361

2)      چه مقدار از وسعت خشكي‌ها به عنوان منابع توليدكننده در اختيار انسان قرار دارند؟

الف)     2/1                           ب) 3/1                               ج) 4/1                                  د ) 3/2

3)      از علل مؤثر در روند بيابان‌زايي مي‌باشد؟

الف) تخريب جنگل‌ها       ب) تخريب اراضي كشاورزي        ج  ) برداشت زياد ازآب‌هاي زيرزميني          د ) هر سه موردادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه شانزدهم اسفند ۱۳۹۰ | | نویسنده : داودتوکلی

فصل پنجم

                                                     مدل های جغرافیایی

 

درس هشتم : مدل‌هاي جغرافيايي

1)       نمايش اجزاي مهم سيستم و حذف جزئيات كم‌اهميت آن از چه طريقي امكان‌پذير است؟

الف) مدل‌سازي                        ب) نگرش سيستمي                ج) پردازش داده‌ها                     د) هيچكدام

2)      يك پازل نمونه‌اي از ……… مي‌باشد.

الف) جورچين                          ب) مدل                              ج) سيستم                              د) همه ی موارد

3)     کدام تعریف برای مدل مناسب تر است؟

الف) به مجموعه ی آنچه که به آموزش یک مفهوم جغرافیایی وتفهیم موضوعات جغرافیایی کمک می کند.

ب) به هرچیزی که به اثبات یک نظریه یا فرضیه و تفهیم موضوعات جغرافیایی کمک می کند.

ج) به مجموعه آنچه که به آموزش یک مفهوم جغرافیایی و تفهیم یک موضوع پیچیده و اثبات یک فرضیه کمک می کند.

د) به مجموعه آنچه برای یادگیری و درک مفاهیم و حل مسائل  بشر،مورد استفاده ی جغرافیدان قرار می گیرد.

 ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه شانزدهم اسفند ۱۳۹۰ | | نویسنده : داودتوکلی

کاربرد رایانه در جغرافیا- سنجش از دور - G.I.S  یا سیستم اطلاعات جغرافیایی

 درس پنجم : كاربرد رايانه در جغرافيا

1)         از كاربردهاي رايانه در جغرافيا محسوب نمي‌شوند؟

الف) پردازش داده‌ها                                                       ب) ارتباط با مراكز تحقيقاتي دنيا    

 ج ) جمع‌آوري داده‌ها                                                      د ) طراحي مدلهاي سه بعدي

2)         از نرم‌افزارهايي است كه اطلاعات زيادي در مورد قاره هاوكشورهای جهان در اختيار قرار مي‌دهد ؟

الف) Pc globe                      ب) Orbit                           ج) Spss                               د) our earth

3)         قابليت چند رسانه‌اي داشتن نرم‌افزارهاي آموزشي به چه معني مي‌باشد؟

الف) تعداد آنها زياد مي‌باشد.                                           ب ) در رسانه‌هاي مختلف قابل نمايش هستند.

ج  ) به كمك صدا و فيلم، نمودار و … اطلاعات مناسبي را فراهم مي‌سازند.

د  ) كاربردهاي زيادي در تهيه ی فيلم، صدا، نمودار و … دارند.

 ادامه مطلب
تاريخ : جمعه دوازدهم اسفند ۱۳۹۰ | | نویسنده : داودتوکلی

 درس سوم : نقشه و فرايند تهيه

 1) چرا عده كمي در پاسخ به اين پرسش كه(( نقشه چيست؟)) جواب يكسان و دقيقي مي دهند؟

1) گستردگي موضوع نقشه              2) تصورات ذهني     

 3) انواع مختلف نقشه               4) شيوه هاي مختلف ترسيم آن

2) كدام گزينه به تفاوت نقشه ها مربوط نيست؟

1) شكل             2) مقياس      3) اندازه          4) هدفادامه مطلب

  • دانلود فیلم
  • قالب وبلاگ